Filtersække

CES Container afløbssystem med filtersække

Das Abfiltern des Farbflockschlamm
Filtersække i container

Et meget simpelt filtreringssystem, som udskiller flock og slam. Det klare vand kan herefter hældes i kloakken i samråd med de lokale myndigheder. Den resterende farve flock/slam i filterposen kan bortskaffes med tørret erhvervsaffald. Så hvad er nemmere at dræne/filtrere af dit slam i særlige filterposer, så du mindsker dit affald.

                                                                    Filtersække findes i forskellige former, størrelser og vægte:
FILTERSÆKKE FILTERSÆKKE I CONTAINER
Filtersack Big Bag Filtersack mit Entwässerungs-Container

filtersække_6.jpg vises

Nedsætter dine omkostninger=det våde filtreres fra=mindre slam/affald=Billigere i afskaffelses.

Filtersække nedsætter dine omkostninger i forbindelse med at komme af med slam og andre våde affalds rester, da vandet kan filtreres fra.
Vi tilbyder filterposer der kan reducere omkostningerne ved bortskaffelse af koaguleret maling, slam og andre våde affaldsrester. Besparelserne er af anseelig størrelse, da der betales efter vægt, ikke volumen – og slamrester indeholder op til 80% vand.
Det er også muligt, at genbruge vores filterposer flere gange – dels for at undgå høje omkostninger, men også for aktivt at skåne vores miljø.

Er du interesseret i en løsning, der passer til din virksomhed, så ring på tlf. 20 11 4515 eller udfyld kontaktformularen.

Produktoversigt

– Filtration for any situation